Nulis layang

March 7, 2011

Senajan saiki jamane sarwa canggih, apa-apa sarwa gampang, apamaneh sing jenenge komunikasi. Komunikasi liwat layang saiki wis arang banget digunakake, wong-wong luwih seneng migunakake sms amarga dianggepluwih gampang,praktis, lan cepet. Nanging sing jenenge layang isih digunakake kanggo sawenehing kaperluan.

Dene perangane layang yaiku:

1. Adawiyah

2. Pambuka

3. Surasa basa/isi

4. Wasana basa/panutup

5.Titi mangsa

6. Paprenah

7.Nama sing ngirim

Advertisements