Nulis pacelathon

March 7, 2011

Dina minggu Bima duwe rencana arep dolan menyang Kopeng amarga Satria kanca rakete durung tau weruh Kopeng. Setu bengi Bimo nyuwun palilah bapak lan ibune menawa dina minggu sesuk arep dolan menyang Kopeng karo kanca kancane yaiku Satria, Yusuf lan Akbar.

Crita saparagraf kasebut menawa digawe pacelathon:

Bima : Pak, Bu menawi kepareng benjang enjan kula lan kanca-kanc badhe dolan Kopeng , keleresan benjing dinten minggu lan dereng kathah tugas sekolah.

bapak : Kadingaren dolan Kopeng bareng jan-jane ana apa ta?

Ibu : Iya, kok nganeh-anehi, apa wis padha duwe pacar?

Bima : Ah, ibu, boten. Kula lan kanca-kanca dereng mikir paca

Bapak : Lha ana acara apa?

Ibu : Kancamu sapa wae?

Bima : Kanca kula si satria punika rak dereng nate sumerep Kopeng, Pak,Bu, pramila kula, Yusuf, lan Akbar badhe ngancani Satria dolan Kopeng

Bapak : Apa iya bocah saiki durung tau weruh Kopeng?

Ibu : Iya, ta Le, kok mesakake temen

Bima : Saestu Pak, Bu

Ibu : Yen mengkono ya ora apa-apa, kancanana mesakake

Bapak : Sesuk arep mangkat jam pira

Bima : Rencana kempal jam 8 lan bidhaljam 9

Bapak : Ya wis takpangestoni, kancane aja dipoyoki ya

Bima : Inggih Pak,Bu maturnuwun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: