unggah-ungguh basa

March 1, 2011

Basa Jawa sing disinaoni ing piwulangan yaiku :

1. Basa ngoko lugu

2. Basa ngoko alus

3. Basa krama lugu

4. Basa krama alus

1. Basa ngoko lugu

Yaiku kabeh basane ngoko, ater ater lan panambang uga ngoko

2. Basa ngoko alus

Yaiku kabeh basane ngoko ater-ater lan panambang uga ngoko, nanging sing kanggo ngurmati digunakake krama inggil

3. Basa krama lugu

Yaiku kabeh basane krama

4. Basa krama alus

Yaiku basa krama kecampuran krama inggil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: